IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 34. ročník OI, 2018/2019 / Medzinárodné kolá / Stredoeurópska informatická olympiáda (CEOI)

Stredoeurópska informatická olympiáda (CEOI)

fotka slovenský tím 

 

V dňoch 23. – 29. 7. 2019 sa uskutočnil 26. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike v Bratislave.

Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 13 krajín stredoeurópskeho regiónu s 55 súťažiacimi. V silnej európskej konkurencii sa podarilo našim reprezentantom vybojovať medaily, pričom najlepšie umiestnenie získal Martin Melicher, ktorý skončil na výslednom 16. mieste a získal tak bronzovú medailu. Zo zisku bronzových medailí sa tešili aj Michal Staník, Ondrej Baranovič a Jozef Fülӧp.  

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční v júli 2020 v Maďarsku.

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Michal Anderle – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava (vedúci delegácie) 

Marián Horňák – Vacuum Labs, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – bronzová medaila     
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – bronzová medaila  
Michal Staník - Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila   

Jozef Číž - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

Daniel Oravec – Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Jaroslav Paška - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

Matej Urban - Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke https://ceoi.sk/

 

autor: BKN 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov