IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 35. ročník OI, 2019/2020 / Medzinárodné kolá / Medzinárodná olympiáda v informatike

Medzinárodná olympiáda v informatike

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) organizuje v roku 2020 Singapur. Na základe medzinárodnej situácie so šírením koronavírusu organizátor presúva súťaž predbežne na september 2020, pričom zatiaľ nebolo rozhodnuté, či sa súťaž zrealizuje klasickou alebo dištančnou formou. Aktuálne informácie o súťaži je možné sledovať na stránke organizátora TU.

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov