IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 35. ročník OI, 2019/2020 / Medzinárodné kolá / Stredoeurópska olympiáda v informatike

Stredoeurópska olympiáda v informatike

Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI) sa uskutočnila 23. – 29. augusta 2020 v Nagykanizsa, Maďarsko. Zúčastnených 10 štátov malo z dôvodu šírenia Covid-19 možnosť voľby medzi prezenčnou a dištančnou formou súťaže. Našej reprezentácii bola povolená dištančná forma.

Súťažiaci boli úspešní a vybojovali si dve bronzové medaily. 

Naši reprezentanti:

Matej Urban - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, bronzová medaila

Jozef Fülöp - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, bronzová medaila

Lucia Krajčoviechová - Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava

Matej Hanus - Gymnázium, Poštová 9, Košice

 

Vedúci slovenskej reprezentácie:

RNDr. Michal Forišek, PhD. – FMFI UK, Bratislava

Kompletné výsledky nájdete TU.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov