IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 36. ročník OI, 2020/2021 / Medzinárodné kolá / Medzinárodná olympiáda v informatike

Medzinárodná olympiáda v informatike

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) bude organizovaná v termíne 20. – 27. júna 2021 v Singapure. Táto krajina mala organizovať IOI aj v predošlom roku, avšak z dôvodu pandémie Covid-19 sa súťaž nakoniec zrealizovala dištančnou formou.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov