IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / Korešpondenčný seminár z programovania

Korešpondenčný seminár z programovania


Pre riešiteľov OI organizuje SK OI celoštátny korešpondenčný seminár ako súčasť OI. Zadanie úloh korešpondenčného seminára rozosiela riešiteľom niekoľkokrát do roka. Korešpondenčný se­minár pre riešiteľov OI zo svojho kraja prípadne i ďalších krajov resp. obvodov môžu organizovať aj KK OI. Pre najlepších riešiteľov týchto korešpondenčných seminárov sa obvykle taktiež organi­zujú sústredenia.

 Korešpodenčný seminár z programovania, 25. ročník, 1. kolo letnej časti: leták s úlohami ksp

Archív:

Leták k zimnej časti 25. ročníka Korešpondenčného seminára z programovania.

Viac informácií nájdete aj na stránke www.ksp.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov