IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / Linky

Linky

www.ioinformatics.org
Oficiálna stránka Medzinárodnej olympiády v informatike.

http://ceoi2011.mimuw.edu.pl/
Stránka stredoeurópskej olympiády v informatike.

www.ksp.sk
Oficiálna stránka Korešpondenčného seminára z programovania. Na stránke nájdete informácie o súťažiach v programovaní organizovaných FMFI UK

www.ksp.sk/mop
Na stránke nájdete informácie o Olympiáde v informatike  –  aktuálne zadania, archív zadaní, výsledkové listiny...

http://oi.sk/yearbooks.php

Všetky materiály súvisiace s Olympiádou v informatike sú každoročne spracúvané do prehľadnej ročenky, ktorá je vydávaná aj v tlačenej podobe. Ak sa k papierovým výtlačkom ročeniek neviete dostať, na tejto stránke si môžete stiahnuť ich elektronickú verziu.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov