IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda ľudských práv / 12. ročník OĽP, 2009/2010 / Celoštátne kolo / Víťazné eseje

Víťazné eseje

Víťazné eseje, CK OĽP, 12. ročník

1) JA a TY, spolu MY (Ministerstvo školstva SR)

2) Narodil som sa bez identity, ako som k nej dospel? Nadobudol som ju? (Podpredseda vlády SR, Dušan Čaplovič)

3) V EÚ je 19 miliónov detí ohrozených chudobobu v roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (Európsky parlament - informačná kancelária na Slovensku)

4) Holokaust - pripomínať, či zabudnúť? (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)

5) Stačí spolucítiť s chudobnými deťmi? Čo by som urobil ja? (Nadácia Friedricha Eberta)

6) Predstav si, že by si sa narodil chudobný/chudobná... (Fond sociálneho rozvoja MPSVaR)

Cena spolnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, JUDr. Ľudovíta Galbavého

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov