IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda ľudských práv / 13. ročník OĽP, 2010/2011 / Celostatne kolo / Zoznam finalistov OĽP a pedagogického sprievodu

Zoznam finalistov OĽP a pedagogického sprievodu

Zoznam finalistov XIII. ročníka OĽP a pedagogického sprievodu

Zoznam je zoradený podľa krajov. Za menom súťažiaceho je v zátvorke uvedené meno oficiálneho prihláseného pedagogického sprievodu.

BA

Cuong Vu Duc (J. Gabrišová), Katarína Krajčovičová (D. Kissová), Lucia Podlucká (J. Palkovičová), Patrik Nalešnik (Z. Blahová), Timotej Šefčovič (T. Švaralová), Samuel Janoška (I. Čorňáková), Monika Sántorová (Z. Smetanová), M. Zušťák (D. Capeková)  

TT

Tomáš Petényi (I. Hoboth), Diana Pavlíková (A. Hanková), Lenka Kubatková, Simona Karellová (I. Baručáková), Max Steuer (A. Kleschtová), Dagmar Petrová (M. Felová), Jana Turanská (L. Krištofíková), Ivana Hubinská (J. Míková)

TN

Romana Húževková (D. Haškova), Matúš Belanec (M. Kušnírová), Monika Kopecká (A. Pašková), Martin Vavruš (Ľ. Pribulová), Michaela Bútorová (P. Kesely), Marek Šimon (A. Šimová), R. Petrilák (M. Kačic), Richard Kališ (M. Kačic)

NR

Tomáš Garaj (A. Havetová), Viktor Németh (M. Khurová), Martin Kubek (H. Kopecká), Martin Mališka (J. Mališka), Adam Csukás (I. Čorňáková), Matej Harčarík (M. Mozola), Natália Ducsayová (E. Halásová), Denisa Koleničová (V. Ďurfinová) 

BB

Lucia Urgelová (Ľ. Rellová), Kristína Hlaváčová (R. Surma), Lukáš Mareček (T. Kontor), Matúš Cicko (M. Holéczy), Lucia Jurášová (A. Bartóková), Dominika Koprdová (V. Rapcová), Zuzana Sojková (V. Jakubove), Klaudia Styková (M. Stejskalová)

ZA

Kristián Ďuriš (J. Kubincová), Mária Kullová (E. Černeková), František Maťašek (E. Moskáľová), Monika Ďubeková (Ľ. Floreková), Magdaléna Hrušková, Ján Jaňák (I. Marková), Adriána Adamusová (K. Koželová), Soňa Repčíková

KE

Martina Vargová (O. Ščerbová), Kinga Vargovčíková (K. Džuganová), Anton Spišák (J. Mamčaková), Rastislav Kiseľ (J. Mamčaková), Ivana Srnková (M. Vargová), Katarína Gallová (M. Pšaková), Viktor Varga (P. Attres), Simona Drabinová (J. Sabová)

PO

Dominik Verešpej (J. Tomášová), Hubert Kožár, Lenka Kondrátová (J. Hricová), Tomáš Tuleja (J. Lazorová), Filip Kontrík (V. Ovšáková), Zuzana Juskaninová (J. Trenčanová), Alžbeta Djurbová (M. Palko)

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov