IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda ľudských práv / 16. ročník OĽP, 2013/2014 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

 Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv: 26. – 28.3.2014, Modra-Harmónia 

  • Zoznam postupujúcich na CK OĽP. 
  • Pozvánka 
  • Plagát CK OĽP 
  • výsledkové listiny celoštátneho kola – veľké finále a poroty č.1, č.2, č.3, č.4
  •  

    Hlavnú cenu pre víťaza  súťaže  Ivara Smahu Týždňovú stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve s účasťou na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva –  venoval  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák. 

     

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov