IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda ľudských práv / 23. ročník OĽP, 2020/2021

23. ročník OĽP, 2020/2021

  • Propozície 23. ročníka OĽP (budú čoskoro zverejnené);
  • Súťažné úlohy a riešenia
  • Celoštátne kolo
  • Krajské kolo 
  •  V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade Propozíciami pre XXIII. ročník OĽP                             a usmerneniami uvedenými nižšie. 

  • Usmernenie ku školským  kolám OĽP (pripravuje sa) 
  • Usmernenie ku krajským kolám OĽP (pripravuje sa)
  • Usmernenie k celoštátnemu kolu OĽP (pripravuje sa) 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov