IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v nemeckom jazyku / 21. ročník ONJ, 2010/2011 / Celoštátne kolo / Zoznam pedagogickeho sprievodu CK ONJ

Zoznam pedagogickeho sprievodu CK ONJ

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategórie: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C ,2D,2E, 24. – 25.3. 2011, Bratislava

BA – Milková Jana, Modra, 0915864872, janamilkova@svosmo.sk 

TT – Vráblová Adriana, Piešťany, 033/7724631, skola@spsepn.edu.sk 

TN – Biela Gabriela, Nitrianske Pravno, 046/5447453, zsnitrianskepravno@inmail.sk 

NR – Foxová Renáta, Nitra, 037/7777313

          Ondačková Marta, Nitra, 037/6528079, gymgol@gymgolnr.sk 

BB –  Koronczi František, Fiľakovo, 047/4381925, riaditelstvofil@hotmail.com 

           Selecká Gabriela, Banská Bystrica, 048/4153111, selecka@juniorbb.sk 

ZA – Martinková Mária, Martin, 0902088113

         Petrovská Danka, Žilina, 0905362313, dpetrovska@centrum.sk 

PO – Gombárová Magdaléna, Prešov, 0905374250, gombarova@centrum.sk 

KE – Karkošiaková Zlatica,Košice, 055/6221951, sekretariat@srobarka.sk 

          Demjanovičová Katarína, Košice, skola@gt12.sk  

 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov