IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v nemeckom jazyku / 21. ročník ONJ, 2010/2011 / Celoštátne kolo / Zoznam súťažiacich

Zoznam súťažiacich

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategórie: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E  – 24. – 25. 3. 2011, Bratislava

BA – Abdul Ramez, Belicová Erika, Gabrišová Michaela, Herman Martin, Herman Robert, Malina Samuel, Neprašová Nikola, Syrový Henrich

TT – Jaťti Jozef, Kvarda Emese, Lauková Nina,Mihálik Filip, Nosko Ľubomír, Pavlík Tomáš, Pavlovič Georg, Tarana Adam

TN – Bohinc Andrej, Cabovská Tamara, Drgoňová Ema, Majerská Michaela, Matiaško Marek, Richter Wiliam, Štefánik Ondrej,       Záhumenská Nikola

NR – Ábel Michael, Balážik Alexander, Baráth Boris, Christopher Jeffrey Rafael, Horváth Agnes, Horváthová Brigitta, Mészáros Kevin, Pollák Philipp

BB – Árvai Gabriel, Bujalková Barbora,  Fekiáčová Martina, Káka Erik, Karhút Štefan, Kovácz Viliam, Ladoš Dominik, Novotná Linda

ZA – Beyer Michael, Beyer Martin, Debnár Pavol, Debnárová Stanislava, Gurová Eva, Hess Ján, Ondreáš Patrik, Vozár Jozef

PO – Haburaj Michal, Hahmann Philipp, Hudák Ľubomír, Lang Ľubomír,  Lelák Lukáš, Majerčáková Michaela, Špesová Johana Kristína, Tesař Daniel,

KE – Drotár Dávid, Gans Šimon, Kovalič Jakub, Kuhlmann Hans-Joachim, Lepišová Beatrix Susanne, Malackaničová Katarína,        Prokopová Ľubica, Schurgerová Katrin

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov