IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v nemeckom jazyku / 30. ročník ONJ, 2019/2020 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku, 11. ročník, 3. – 7. august 2020, Drážďany, Nemecko

Organizačný výbor Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku (Internationale Deutcholympiade – IDO) zverejnil informácie o najväčšej nemeckej jazykovej súťaži v školskom roku 2019/2020.

Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutoční v dňoch 3. – 7. augusta 2020 dištančnou formou. Priebeh olympiády a prehľad najdôležitejších udalostí dňa je možné sledovať na live streame denne vždy v čase od 13. h do 14. h (UTC +2 ).

Slovenskú republiku v kategórii 2A reprezentujú: 

Eszter Horváth, Gymnázium P. Pázmaňa s VJM, Nové Zámky

Hannah Gilan, Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Beáta Kovarčíková, Gymnázium H. Selyeho, Komárno

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov