IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v nemeckom jazyku / Adresáre / Adresár členov Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku

Adresár členov Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku

PhDr. Helena Hanuljaková
predsedníčka COK ONJ

Jazyková škola, Palisády 38, pracovisko Vazovova 14, 811 06 Bratislava 
mob.: +421 918 98 74 83
e-mail: 
han@1sjs.sk

 
Mgr. Scarlett Hlobeňová
tajomníčka COK ONJ

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421  2 59 296 406
mob.: +421 907 716 467   
e-mail- scarlett.hlobenova@iuventa.sk

 Mgr. Janka Koreňová
predsedníčka KK ONJ pre Bratislavský kraj

Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava
tel.: +421 2 60 297 558
e-mail: gymbil@gymbilba.sk


Mgr. Gabriela Kraváriková
predsedníčka KK ONJ pre Trnavský kraj

Športové gymnázium J. Herdu, J. Bottu 31, 917 87 Trnava
tel.: +421 33 53 33 936
e-mail: gabriela.kravarikova@gmail.com

   
Mgr. Gabriela Oršulová
predsedníčka KK ONJ pre Trenčiansky kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 54 23 367
e-mail: g.orsulova@gmail.com

PaedDr. Ingrida Jakubičková
predsedníčka KK ONJ pre Nitriansky kraj

Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra 
tel.: +421 911 600 702
e-mail: ingrida.jakubickova@gymgolnr.sk


Dipl. Lehrer Claudia Faško
predsedníčka KK ONJ pre Banskobystrický kraj

Gymnázium A. Sládkoviča, J. A. Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 41 53 240
e-mail: claudiafasko@web.deMgr. Mária Maxianová
predsedníčka KK ONJ pre Žilinský kraj

Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: +421 41 421 24 61, mobil:  +421 907 880 946
e-mail: mariamaxianova@centrum.sk


Mgr. Anna Burdová
predsedníčka KK ONJ pre Prešovský kraj

Gymnázium, bilingválna sekcia , Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
tel.: +421 52 77 30 551 
e-mail: burdova.a@ssdtpp.sk

 
PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
predsedníčka KK ONJ pre Košický kraj

Katedra germanistiky, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01  Košice
tel.: +421 55 234 71 19
e-mail:ingrid.puchalova@upjs.sk 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov