IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4)  a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku.

 


     

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov