IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v ruskom jazyku / 46. ročník ORJ, 2015/2016 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 20. – 26. novembra 2016 sa v hlavom meste Ruskej federácie v Moskve uskutočnila XIV. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku.

Organizátor: Štátny inštitút ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina, ul. Akademika Volgina 6, 117485 Moskva, Rusko

Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku sa zúčastnilo 158 finalistov z 31 krajín sveta, pričom 5 účastníkov bolo zo Slovenska.

Vo veľmi silnej konkurencii sa slovenským reprezentantom nepodarilo prebojovať až do medailovej kategórie „Absolútni víťazi“. Napriek tomu máme radosť, pretože dvom našim súťažiacim sa podarilo presadiť sa v rámci nominácií. Sofia Boháčová (Gymnázium Vranov nad Topľou) získala diplom v nominácii „Najlepšia odpoveď v ruskom jazyku/ Лучший ответ по русскому языку“ a Ivanovi Pančiakovi (Gymnázium Myjava) udelili diplom v nominácii „Najlepšia slohová práca/ Лучшее сочинение“ a diplom za veľmi pekné 2. miesto v nominácii „Rečnícka súťaž/ Kонкурс ораторов“.

Zoznam dospelých účastníkov:

  • Mgr. Nadežda Novosiadla, Základná škola, Námestie Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou

Zoznam súťažiacich (Slovenskú republiku reprezentovali):

  • Sofia Boháčová, Gymnázium, Vranov nad Topľou,
  • Hana Hupcejová Základná škola, Námestie Jána Pavla II., Vranov nad Topľou,
  • Timea Jurčová Základná škola V. Mitúcha, Horné Sŕnie,
  • Kristýna Raimerová Gymnázium V. Lettricha, Martin,
  • Ivan Pančiak Gymnázium, Myjava.

Dňa 25. novembra 2016 sa v Múzeu Vlasteneckej vojny roku 1812 na Námestí Revolúcie v Moskve konalo ocenenie víťazov XIV. Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku. Webová stránka organizátora – Štátneho inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina priniesla článok s podrobnejšími informáciami pod názvom „V Moskve ocenili víťazov Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku“.

 Ďalšie informácie nájdete na: https://olympiada.pushkininstitute.ru/XIV_olympiada/index.php

  morj,%20moskva%202016

Foto (sprava): Slovenská delegácia – N. Novosiadla, K. Raimerová, T. Jurčová, I. Pančiak, H. Hupcejová a S. Boháčová

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov