IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v ruskom jazyku / Adresáre / Adresár členov Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v ruskom jazyku

Adresár členov Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v ruskom jazyku

PhDr. Mária Matušková
predsedníčka COK ORJ, predsedníčka KK ORJ pre Banskobystrický kraj

Partizánska 5, 984 01 Lučenec       
mob.: +421 915 086 367   
e-mail: matuskova.maria 51@gmail.com

 

Barbora Knaperková
tajomníčka COK ORJ

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava   

tel: +421 2 592 96 108
mobil: +421 905 448 227
e-mail: barbora.knaperkova@iuventa.sk
 PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.
predsedníčka KK ORJ pre Bratislavský kraj, autorka úloh 

Súkromné gymnázium, Vážska 32, 821 07 Bratislava  
tel.: +421 917 796 851
e-mail: borisova.ekaterin@gmail.com


Mgr. Helena Štrbíková
predsedníčka KK ORJ pre Trnavský kraj

Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava  
mob.: +421 948 509 564
e-mail: helena.strbikova@hotmail.com


Mgr. Miriam Zurabovová
predsedníčka KK ORJ pre Trenčiansky kraj

Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske  
tel.: +421 38 74 92 457
mob: +421 908 799 187
e-mail: miriam.zurabovova@gmail.com


PaedDr. Denisa Očovayová
predsedníčka KK ORJ pre Nitriansky kraj

Gymnázium, Školská 26, 952 01 Vráble     
tel.: +421 915 111 345 
e-mail: denisa.ocovayova@gymvrable.sk  


Mgr. Mária Šuhajová
predsedníčka KK ORJ pre Žilinský kraj, autorka úloh

Základná škola, Školská 2, 039 01 Turčianske Teplice  
mob.: +421 903 763 665 
e-mail: suhajka@gmail.com

 
Mgr. Juliana Vozárová
predsedníčka KK ORJ pre Prešovský kraj

Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov
tel.: +421 907 992 408  
e-mail: juliana.vozarova@gmail.com 


PhDr. Anna Kaputová
predsedníčka KK ORJ pre Košický kraj

Základná škola T. J. Moussona, ul. T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce    
tel.: +421 056 644 13 47   
mob.: +421 902 075 366     
e-mail: kaputovaanna@gmail.com


 

Mgr. Marína Zvereva
členka COK ORJ- recenzentka

Gymnázium Alberta  Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava  
mob.: +421 902 334 574  
e-mail: mario38@yandex.ru

 

Natalia Yadryshnikova
členka COK ORJ- recenzentka

Ruské centrum vedy a kultúry, Fraňa kráľa 2, 811 05 Bratislava  
mob.: +421 949 788 507
e-mail: natalia.yadr@gmail.com


Aksana Hlivar 
členka COK ORJ – autorka úloh

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava  
tel.: +421 2 63 453 193
e-mail: akssi@tut.by

  

Mgr. Natália Šipošová   
členka COK ORJ – autorka úloh

Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava    
tel.: +421 34 621 34 61 
e-mail: natalisipos@gmail.com 

 

Mgr. Dušan Kazimír, PhD.   
člen COK ORJ – autor úloh

Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany    
tel.: +421 57 457 22 85 
e-mail: duskaz@pobox.sk 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov