IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v ruskom jazyku / Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku

Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku

Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku 2019/2020 

Organizácia Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku (MORJ) je v kalendárnom roku 2020 predmetom rokovania. Odporúčame sledovať dianie na stránke organizátora, ktorým je Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.

 

XVII. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku 2018/2019

Na základe informácií od organizátora Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku (MORJ), ktorým je Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve, sa v kalendárnom roku 2019 MORJ nekoná. Odporúčame však aj naďalej sledovať dianie na stránke inštitútu.

 

XVI. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku 2017/2018

 

XIV. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku 2015/2016  

 

 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov