IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v ruskom jazyku / Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku / Skvelé výsledky a umiestnenia olympionikov na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku

SKVELÉ VÝSLEDKY A UMIESTNENIA OLYMPIONIKOV NA MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDE V RUSKOM JAZYKU

Štátny inštitút A. S. Puškina zorganizoval v dňoch 3.– 7.12.2018 v Moskve XVI. Medzinárodnú olympiádu v ruskom jazyku, kde naši mladí olympionici dosiahli skvelé výsledky a umiestnenia.

Náš tím pod vedením Heleny Štrbíkovej obsadil popredné umiestnenia, za čo im patrí náš obdiv a vďaka za vzorné reprezentovanie Slovenska v zahraničí.

Zaujímavosťou tejto olympiády je, že víťazi nedostávajú zlaté, strieborné alebo bronzové medaily, ale diplomy za 1., 2. a 3.miesto, ktoré sú rovnocenným ekvivalentom medailí.


1. miesto v kategórii B2 získal Dávid Šatala – Gymnázium na Poštovej ul. v Košiciach.
2. miesto v kategórii B2 získala Martina Olexíková – Spojená škola na Novohradskej ul. v Bratislave. 
 

Diplom za výbornú odpoveď v ruskom jazyku si odniesli:

Anastasiia Tomliak – Gymnázium v Snine,
Katarína Teodora Gajdošová – Gymnázium na Poštovej ul. v Košiciach,
Timea Jurčová – Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne,
Daniel Ševčík – Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. 
 

Diplom za výbornú odpoveď z krajinovedy (vedomosti o Rusku) získali:

Daniel Ševčík - Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne,
Anastasiia Tomliak – Gymnázium v Snine. 
 

Srdečne blahoželáme!    

11 - vyhodnoteniemorj 2 

Slovenská delegácia v Moskve.  
Autori fotografií: Dávid Šatala, Helena Štrbíková  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov