IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v španielskom jazyku / 19. ročník OŠJ, 2008/2009

19. ročník OŠJ, 2008/2009

Školské kolo:

Krajské kolo:

Celoštátne kolo:

Celoštátne kolo 19. ročníka Olympiády v španielskom jazyku sa uskutočnilo 30.-31.3.2009 v Bratislave. Samotná súťaž v štyroch kategóriách prebiehala na Jazykovej škole na Palisádoch v Bratislave. Trvala dva dni, prvý deň súťažiaci písali test, druhý deň sa hodnotili ich jazykové schopnosti z používania španielskeho jazyka.

Výsledkové listiny celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov