IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v španielskom jazyku / 21. ročník OŠJ, 2010/2011 / Celoštátne kolo / zoznam pedagogickeho sprievodu

zoznam pedagogickeho sprievodu

Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku, kategórie A, B, C, D – 11.-12.4 2011, Bratislava

BA –

TT – Štefeníková Katarína, Sereď, 0907194512, stefanikova.k@centrum.sk 

TN – Helbrichová Tatiana, Prievidza, 046/5426232, helbrichova@pobox.sk 

NR – Svetlíková Beata, Nové Zámky, 035/6400060, bea.svetlikova@gmail.com 

BB – Kapusta Peter, Banská Bystrica, peter.kapusta@hotmail.com 

ZA – Horváthová Monika, Trstená, 043/5392212

PO – Bafalluy Gesti Javier, Prešov, 051/7722313, xavbafalluy@yahoo.es 

KE – Cismeros Rafael, Košice, rafallejo@hotmail.com  


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov