IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v španielskom jazyku / 21. ročník OŠJ, 2010/2011 / Celoštátne kolo / zoznam postupujúcich na celoštátne kolo

zoznam postupujúcich na celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku, kategórie A, B, C, D - 11.-12.4. 2011, Bratislava

BA – Czafiková Silvia, Čisárik Dominik, Imrišková Barbora, Šimová Romana

TT – Filipková Marianna, Kosíková Veronika, Vrbovský Roman

TN – Halašková Mária, Jusková Lenka, Richterová Viktória, Vaňová Iveta

NR – Baloghová Barbora, Baloghová Simona, Chlebecová Mária, Pintér Zsuzsanna

BB – Breziansky Juraj, Kšenzuliaková Kvetoslava, Lenciová Dominika, Slušná Dominika

ZA –  Cedzová Natália, Hrdináková veronika, Sabová Michaela

PO – Kostrab František, Maľárová Soňa, Miháliková Tatiana, Sakalová Dominika

KE – Némethová Szabina, Vanteeh NorbertPartneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov