IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v španielskom jazyku / Adresáre / Adresár členov Celoštátnej odbornej komisie Olympiády zo španielskeho jazyka

Adresár členov Celoštátnej komisie Olympiády zo španielskeho jazyka

PaedDr. Peter Gschweng
predseda COK OŠJ

Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava
mob.: +421 902 231 059
e-mail: olympiadaspj@gmail.com 

 

Mgr. Scarlett Hlobeňová
tajomníčka COK OŠJ

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421  2 59 296 406
mob.: +421 907 716 467   
e-mail- scarlett.hlobenova@iuventa.skMgr. Ľudmila Sklenková
predsedníčka KK OŠJ pre Bratislavský kraj

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava
mob.: +421 902 244  895
e-mail: ludmila.sklenkova@gmail.com


Mgr. Monika Klimovská
predsedníčka KK OŠJ pre Trnavský kraj

Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
tel.: -
e-mail: klimovskam@hotmail.com


Mgr. José Antonio Cases Ares
predseda KK OŠJ pre Trenčiansky kraj


Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 24 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 32  77 13 409, +421 32 77 11 023
e-mail: blavania@hotmail.com

 
Mgr. Ľubica Palková
predsedníčka KK OŠJ pre Nitriansky kraj


Gymnázium, Párovská 1, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 69 33 018
e-mail: palkova@gpnr.sk


Mgr. Katarína Švihlíková
predsedníčka KK OŠJ pre Banskobystrický kraj


Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, 974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 48 42 30 061
e-mail: katasvihlik@gmail.com


Mgr. Janka Paľová
predsedníčka KK OŠJ pre Žilinský kraj


Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, 028 01 Trstená
tel.: +421 907 558 778
e-mail: jankatapakova@gmail.com


MBA Javier Bafalluy Gesti
predseda KK OŠJ pre Prešovský kraj


Gymnázium Sv. Moniky, T. Ševčenka 1, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 75 67 303
e-mail: javierbafalluy@gymonika.sk


Agustín Murrillo López
predseda KK OŠJ pre Košický kraj


Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 633 54 70
e-mail: agustinpm5@gmail.com

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov