IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v španielskom jazyku / Adresáre / Adresár členov Celoštátnej komisie Olympiády zo španielskeho jazyka

Adresár členov Celoštátnej komisie Olympiády zo španielskeho jazyka

PaedDr. Peter Gschweng
predseda CK OŠJ

Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava
mob.: +421 902 231 059
e-mail: olympiadaspj@gmail.com 

 

Mgr. Scarlett Hlobeňová
tajomníčka CK OŠJ

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421  2 59 296 406
mob.: +421 907 716 467   
e-mail- scarlett.hlobenova@iuventa.skMgr. Ľudmila Sklenková
predsedníčka KK OŠJ pre Bratislavský kraj

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava
mob.: +421 902 244  895
e-mail: ludmilas@pobox.sk 


Mgr. Monika Klimovská
predsedníčka KK OŠJ pre Trnavský kraj

Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
tel.: -
e-mail: klimovskam@hotmail.com


Mgr. José Antonio Cases Ares
predseda KK OŠJ pre Trenčiansky kraj


Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 24 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 32  77 13 409, +421 32 77 11 023
e-mail: blavania@hotmail.com

 
Mgr. Ľubica Palková
predsedníčka KK OŠJ pre Nitriansky kraj


Gymnázium, Párovská 1, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 69 33 018
e-mail: palkova@gpnr.sk


Mgr. Katarína Švihlíková
predsedníčka KK OŠJ pre Banskobystrický kraj


Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, 974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 48 42 30 061
e-mail: katasvihlik@gmail.com


Mgr. Janka Paľová
predsedníčka KK OŠJ pre Žilinský kraj


Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, 028 01 Trstená
tel.: +421 907 558 778
e-mail: jankatapakova@gmail.com


MBA Javier Bafalluy Gesti
predseda KK OŠJ pre Prešovský kraj


Gymnázium Sv. Moniky, T. Ševčenka 1, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 75 67 303
e-mail: gymonika@gymonika.edu.sk


Agustín Murrillo López
predseda KK OŠJ pre Košický kraj


Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 633 54 70
e-mail: agustinpm5@gmail.com

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov