IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / 13. ročník OSJL, 2020/2021

13. ročník OSJL, 2020/2021

 • Celoštátne kolo
 • Súťažné úlohy a riešenia
 •  

  Úspešný riešiteľ OSJL

   Vzhľadom na obmedzené fungovanie škôl, sťaženú komunikáciu, predĺžené prázdniny atď. odporúčame organizátorom krajských kôl OSJL prijímať prihlášky do 22. 1. 2021.

  Keďže pri štandardnom režime plného počtu bodov 55 dosiahnuté skóre 40 bodov (minimum pre úspešného riešiteľa) predstavuje úspešnosť na úrovni 72,7 %, úspešným riešiteľom OSJL by mal byť žiak, ktorý v súťažnom kole dosiahne úspešnosť nad 72 %.

  Preto ak ste mali v školskom kole napr. plný počet bodov 40, hranica úspešného riešiteľa je 29 bodov (72,5 %).

   Prihlášky do KK OSJL

  Na krajskom kole sa zúčastňujú víťazi školských kôl kategórie A a B a víťaz okresného kola kategórie C,  ktorých prihláška bude do 16. 12. 2020 (kat. A a B) a do 20. 12. 2020 (kat. C) zaslaná organizátorovi KK OSJL. Vzhľadom na uzavreté školy chápeme komplikácie pri získaní všetkých relevantných podpisov. Odporúčame si podpísaný sken prihlášky medzi sebou vymeniť elektronicky, vytlačiť, podpísať druhou stranou a následne poslať organizátorovi OK. V prípade technických problémov, prosíme, odsúhlasiť obsah prihlášky so zúčastnenými a podpísať jednou osobou zodpovednou za zaslanie prihlášky s potvrdením telefonickej konzultácie (zapísaným na prihláške).

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov