IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / 3. ročník OSJL, 2010/2011 / Celostatne kolo / Zoznam postupujucich na celostatne kolo

Zoznam postupujucich na celostatne kolo

Zoznam žiakov postupujúci do celoštátneho kola 3. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Žiaci sú zoradení podľa krajov a kategórií.

Za kraj je určený jeden pedagogický sprievod. V zozname oficiálneho pedagogického sprievodu nájdete kontakt na pedagóga vo vašom kraji, dohodnite sa na čase a mieste stretnutia pri odchode na CK OSJL a pri príchode z CK. Cestovné môže byť preplatené iba žiakovi a oficiálnemu pedagogickému sprievodu.

BA

kategória A – Diana Juhászová, Gymnázium J. Papánka, Bratislava

kategória B – Anita Turanská, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

kategória C – Mária Belanská, ZŠ M. Olšovského, Malacky

TT

kategória A – Martin Tamajka, Gymnázium J. Hollého, Trnava

kategória B – Mária Spálová, Gymnázium J. Hollého, Trnava

kategória C – Sára Jankovičová, ZŠ, Školská 281, Brodské

TN

kategória A – Natália Pavlovičová, Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica

kategória B – Erika Hanková, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

kategória C – Miroslav Igaz, ZŠ, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou

NR

kategória A – Oliver Koprda, Gymnázium vo Vrábľoch, Školská 1232/26, Vráble

kategória B – Veronika Suchá, Spojená katolícka škola – Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice

kategória C – Veronika Jurášová, ZŠ, Mierová 67, Želiezovce

BB

kategória A – Michaela Rudová, Gymnázium M. Hrebendu, Hnúšťa

kategória B – Alžbeta Neuschlová, Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom

kategória C – Simona Albertová, ZŠ s MŠ, Cinobaňa

ZA

kategória A – Katarína Dendysová, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

kategória B – Martin Likavčan, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

kategória C – Katarína Švecová, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

KE

kategória A – Beatrix Susanne Lepišová, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

kategória B – Timea Bileková, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

kategória C – Peter Vook, ZŠ, Krosnianska 4, Košice

PO

kategória A – Michal Šelep, Gymnázium D. Tatarku, Poprad

kategória B – Anna Valkuvčáková, Evanjelická spojená škola, Prešov

kategória C – Beáta Štefančíková, ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov