IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / 3. ročník OSJL, 2010/2011 / Celostatne kolo / zoznam pedagogickeho sprievodu

zoznam pedagogickeho sprievodu

Zoznam oficiálneho pedagogického sprievodu na celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Prosíme postupujúcich žiakov, aby kontaktovali pedagogický sprievod.

BA

Mgr. Marta Valkovičová

Základná škola M. Olšovského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky

034/772 38 03

czsmalacky@gmail.com

TT

Mgr. Ľubica Marková

Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, 917 01 Trnava

033/5571411  

gyjhtt@zupa-tt.sk

TN

Mgr. Margaréta Dúcka

Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou

038/760 34 25

 zs4bn@pbi.sk

NR

PhDr. Mária Khürová

Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble

mail@gymvr.edu.sk

037/7832129

BB

PaedDr. Eva Talianová

Gymnázium M. Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa

047/542 23 01

gymhnusta@gmail.com

ZA

Mária Martinková

0902 088 113

majam@zoznam.sk

KE

Mgr. Mária Šuflitová

Základná škola s materskou školou, č. 11, 044 43 Budimír

055/729 56 50

riaditel.zsbudimir@gmail.com

PO

Mgr. Lenka Janečková

Gymnázium, D. Tatarku 7, 058 01 Poprad

052/7721663, gpdt.bs@gmail.com

mobil: 0904 836 794

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov