IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / 8. ročník OSJL, 2015/2016 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

 Celoštátne kolo 8. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry: 14. – 15. 4. 2016, Bratislava

      výsledkové listiny:


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov