IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / 8. ročník OSJL, 2015/2016 / Celoštátne kolo / zoznam súťažiacich

zoznam súťažiacich

Kategória A
Gelnárová Ema
Hoľanová Laura
Kasman Šimon
Kováčová Barbora
Kucharová Terézia
Malíková Mária
Volková Veronika
Vranová Kristína

Kategória B
Antalová Romana
Drábová Ivana
Ďuďáková Viktória
Farkas Filip
Hrenykoóvá Klára
Chrappa Michal
Kamenský Lukáš
Šinka Martin

Kategória C
Bialiková Alžbeta
Jakábová Jana
Juhásová Soňa
Kolcunová Soňa
Kowalczuková Dorota
Lörinczová Gréta
Uherčíková Aneta
Zubčák Tomáš
 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov