IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / Adresáre / Adresár členov Slovenskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Adresár členov Slovenskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Mgr. Alžbeta Palacková 
predsedníčka SK OSJL
   

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava  
tel.: +421 902 265 330
e-mail: betka.palackova@gmail.com

 

PhDr. Katarína Hincová, PhD.
podpredsedníčka SK OSJL

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava  
tel.: +421 33 55 65 246
e-mail: katarina.hincova@ucm.sk

 

Mgr. Katarína Filipová      
tajomníčka SK CHO 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 281  
mob.: +421 917 718 809 

e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk      

    Mgr. Daniela Petríková
predsedníčka KK OSJL pre Bratislavský kraj

Základná škola, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava  
tel.: +421 2 63 825 443                                                                                                                                                                                     mob.: 0902 825 443                                                                                                                                                                                              e-mail: riaditelka@zsprokofievova.sk, petrik1@chello.sk    

 

Mgr. Zuzana Alchusová, PhD.   
predsedníčka KK OSJL pre Trnavský Kraj 
 

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
 mob.: +421 911 13 44 48, +421 903 800 740 
e-mail: alchusova@gamtt.sk    


Mgr. Dana Uhríková
predsedníčka KK OSJL pre Trenčiansky kraj

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   
tel.: +421 911 90 91 09     
e-mail: dana.uhrikova@gmail.com

     
PhDr. Darina Račková
predsedníčka KK OSJL pre Nitriansky kraj

Gymnázium, Golianova 68, 949 11 Nitra
mob.: +421 37 640 96 34
e-mail: gymgol@gymgolnr.sk

   
PaedDr. Soňa Chrenková
predsedníčka KK OSJL pre Banskobystrický kraj

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J.M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica    
tel.: +421 48 472 33 12
e-mail: chrenkova@spsjm.sk 


PhDr. Alica Virdzeková
predsedníčka KK OSJL pre Žilinský kraj

Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina  
tel.: +421 41 50 05 531                                                                                                                                                                                           mob.: +421 908 902 130     
e-mail: 100alickav@gmail.com


Mgr. Naďa Mihaľáková
predsedníčka KK OSJL pre Prešovský kraj

Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 081 93 Prešov  
tel.: +421 51 77 11 600 
e-mail: nada.mihalakova@gjar-po.sk


Mgr. Mária Šuflitová
predsedníčka KK OSJL pre Košický kraj

tel.: +421 908 322 794   
e-mail: sumari45@gmail.com


PhDr. Natália Ihnátková, CSc.
členka SK OSJL

e-mail: nihnatkova@gmail.com

     

Mgr. Nadežda Kašiarová
členka SK OSJL

tel.: +421 904 275 861                                                                                                                                                                                             e-mail: n.kasiarova@gmail.com 


Mgr. Lýdia Verbichová
členka SK OSJL

e-mail: lydia.verbichova@gmail.com


Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
člen SK OSJL

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava  
tel.: +421 2 59 33 92 14
e-mail: vojtech@fphil.uniba.sk

 

PhDr. Adelaida Mezeiová 
členka SK OSJL

Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava   
Ústav slovenskej literatúry  SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava  
mob.: +421 905 892 798  
e-mail: mezeiova@gmet.sk 

  

Mgr. Viera Sabová 
členka SK OSJL

SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina  
tel.: +421 903 809 833 
e-mail: vierasabova@centrum.sk  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov