IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / Tlačivá

Tlačivá

Tlačivá pre školské kolo kat. A, B, a C:

Tlačivá pre okresné kolo kat. C:

Tlačivá pre krajské kolo kat. A, B a C:

Pomocné tabuľky pre poroty:


Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Príslušný súbor si stiahnite do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou (okrem súborov pomocné tabuľky), následne zmeňte na čierne písmo a súbor si uložte. Výsledkové listiny (okrem obvodného kola) obsahujú v jednom súbore viac listov, označených farebnými záložkami na dolnom okraji. Do listiny sa vypĺňajú len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení celej výsledkovej listiny je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje/zoradiť, aby zodpovedali skutočnému poradiu súťažiacich. Termíny na odoslanie vyplnených tlačív nájdete v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov