IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / Pozývame Vás

Pozývame Vás

Srdečne Vás pozývame na podujatie Feldekovci a Albín Brunovský vo V-Klub, ktoré sa uskutoční 3. 4. 2017 o 19:00 h vo V-klub v Bratislave. Prijmite pozvanie na skvelé podujatie, ktoré bude viesť pán Ľubomír Feldek – náš hosť v rámci programu 9. ročníka celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

 Viac informácii nájdete v POZVÁNKE 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov