IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Pytagoriáda / 30. ročník PYT, 2008/2009 / Okresné kolo

Okresné kolo

Výsledkové listiny okresného kola Pytagoriády, kategórie P3-P8:

Vyplnenú výsledkovú listinu zašlite do 30.4.2009 na adresu: lucenic@iuventa.sk
(do subjektu správy uveďte označenie PYT-(skratka okresu)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov