IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Pytagoriáda / 32. ročník PYT, 2010/2011 / Celostatne kolo / Zoznam pedagogického sprievodu

Zoznam pedagogického sprievodu

Celoštátne kolo Pytagoriády, 9. -10. 6. 2011, Bratislava

BA – Mgr. Jarmila Vajciková, Bratislava, vajcikj@gmail.com 

TT  – Mgr. Viera Marhefková, Piešťany, 033/7623307, zsbrezapy@gmail.com 

TN – Mgr. art. Juraj Kvasnica, Trenčín, zastupca@zsdoltn.edu.sk 

BB, NR ( v čase od registrácie po oficiálne ukončenie súťaže) – Mgr. Štefan Lancz, Fiľakovo, latefan@gmail.com 

KE – Mgr. Ľubica Hažírová, Košice, 055/6715719, hazirova@centrum.sk 

PO – Mgr. Miroslava Petrasová, Kežmarok, 052/4523029, mira.petras@centrum.sk

 

Súťažiaci je povinný kontaktovať svoj oficiálny pedagogický sprievod aj v prípade ak nevyužije možnosť s ním cestovať.

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov