IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Pytagoriáda / Adresáre / Adresár členov Slovenskej komisie Pytagoriády

Adresár členov Slovenskej komisie Pytagoriády

Mgr. Melichar Cubjak
predseda SK PYT


Základná škola Beňovského 1, 841 01 Bratislava
tel.: +421 2 643 65 900 
e-mail: melicharcubjak@gmail.com

 

Mgr. Zuzana Devaliere   
tajomníčka SK PYT  

  
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421  2 592 96 224 
mob.: +421 917 718 806
e-mail: zuzana.devaliere@iuventa.sk 

 

RNDr. Erszébet Édes
členka SK PYT

Gymnázium H. Selyeho, B. Királia 5, 945 01 Komárno  
tel.: +421 35 773 13 12
e-mail: edese@post.sk 


Mgr. Zdena Surovcová
členka SK PYT

Fedákova 12, 841 02 Bratislava
e-mail: janka_s_r@hotmail.com  Mgr. Eva Valachovičová
členka SK PYT

Lúčky 5, 908 51  Holíč
tel.: +421 34 664 52 72
e-mail: eva.valachovicova@zoznam.sk


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov