IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov

logo%20tmfTurnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž družstiev žiakov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci. Turnaj mladých fyzikov je súťaž spravidla päťčlenných družstiev. Najúspešnejší súťažiaci reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a na Otvorenom kole Rakúskeho turnaja mladých fyzikov, ktoré sa konajú každoročne.

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov