IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 17. ročník TMF, 2008/2009 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov sa uskutočnilo v dňoch 21. - 23. 4. 2009 v priestoroch IUVENTY na Karloveskej 64 v Bratislave. Súťažilo spolu 9 tímov.  Tím Talnet z Českej republiky bol hosťujúcim tímom v rámci spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou v oblasti podpory talentovanej mládeže a propagácie vedy.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov