IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 17. ročník TMF, 2008/2009 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 21. - 23. 5. 2009 sa na pôde Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave uskutočnilo výberové sústredenie pred Medzinárodným kolom TMF. Zúčastnili sa ho najlepší študenti z celoštátneho kola TMF, ktoré sa konalo taktiež v Bratislave.
Tu je zoznam študentov, ktorí boli vybratí odbornou porotou ako reprezentačné družstvo na Medzinárodné kolo TMF, ktoré sa uskutoční v Azerbajdžane.

Kapitánka družstva: Mária Kieferová - Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
Lukáš Boško - Gymnázium J. Hronca, Bratislava
Zuzana Cocuľová - Gymnázium, Poštová, Košice
Peter Vanya - Gymnázium J. Hronca, Bratislava
Eugen Hruška - Gymnázium, Hlohovec
Náhradník: Juraj Hašík - Gymnázium, Grosslingová, Bratislava

  • Správa z výberového sústredenia
  • Správa z Rakúskeho turnaja mladých fyzikov
  • Správa z Medzinárodného kola Turnaja mladých fyzikov v Číne

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov