IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 19. ročník TMF, 2010/2011 / Celostatne kolo

Celostatne kolo

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov : 27. – 29. 4. 2011, Bratislava

Prihlášky:

Prihlášku na celoštátne kolo si vytlačte, vyplňte potrebné údaje a odošlite poštou do IUVENTY.

Pokyny pre pedagogický sprievod a tlačivá na vyúčtovanie cestovného nájdete na stránke olympiád v časti Dokumenty.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov