IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 21. ročník TMF, 2012/2013 / Úvodné sústredenie

Úvodné sústredenie

Úvodné sústredenie k súťaži Turnaj mladých fyzikov sa bude konať v Bratislave v dňoch 23. – 26. 10. 2012.

Bližšie informácie pre účastníkov, pozvánku, záväznú prihlášku súťažiaceho a prihlášku pedagogického sprievodu nájdete na webovej stránke organizátora podujatia www.tmfsr.sk v časti Archív / 2013 / Úvodné sústredenie.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov