IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 24. ročník TMF, 2015/2016 / Celoštátne kolo / Zoznam súťažných družstiev

Zoznam súťažných družstiev

Na celoštátnom kole 24. ročníka Turnaja mladých fyzikov sa zúčastnia súťažné družstvá z nasledovných škôl:

 

  1. Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
  2. Gymnázium Poštová 9, Košice
  3. Gymnázium Jána Adama Ryamana, Prešov
  4. Gymnázium a ZŠ s. Mikuláša, Prešov
  5.  Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
  6. Gymnázium Grosslingová, Bratislava
  7. 1. súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava
  8. Tím Fyzikálneho korešpondenčného seminára, Bratislava

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov