IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 24. ročník TMF, 2015/2016 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 26. 6. – 3. 7. 2016 sa konal v Jekaterinburgu, Rusko. 29. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov, IYPT 2016.

Reprezentačnému tímu Slovenska na Medzinárodnom Turnaji mladých fyzikov sa podarilo obsadiť 6. miesto v absolútnom poradí spomedzi 29 krajín celého sveta. Z európskych krajín sa tím umiestnil hneď za Nemeckom a Švajčiarskom a priniesol strieborné medaily.
Turnaj mladých fyzikov (TMF) je tímová súťaž pre stredoškolských študentov v riešení fyzikálnych problémov. Päť členné družstvá riešia počas celého školského roka 17 vopred známych náročných a otvorených experimentálnych problémov, ktoré neskôr prezentujú a obhajujú pred inými družstvami a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria najlepší študenti, ktorí prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na výberovom sústredení.
Po druhýkrát bol za prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov zvolený doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., ktorý tak pokračuje už v osemročnom pôsobení v najvyšších funkciách súťaže. Je to pre Slovensko veľkým vyznamenaním a vyjadrením silnej pozície Slovenska v súťaži.

Nasledujúci ročník Medzinárodného turnaj mladých fyzikov sa bude konať v letnom období na prelome júna a júla 2017 v Singapure.

Zoznam dospelých účastníkov:
doc. RNDr. František Kundracik, CSc., člen medzinárodného výboru a nezávislý porotca, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Prezident IYPT a nezávislý porotca, FÚ, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Mgr. Katarína Nánásiová, vedúca tímu a nezávislá porotkyňa, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Bc. Michal Hledík, vedúci tímu, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Martin Marek, kapitán, GJH, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Ádám Urbán, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Martin Gažo, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická cesta 1, Bratislava
Martina Sabová, GJH, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Juraj Halabrín, GJH, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava

Ďalšie informácie nájdete na: http://iypt.org/Home a http://iypt.urfu.ru/en/media/ 

dsc06256_web

 Slovenská delegácia: K. Tureková, F. Kundracik, Á. Urbán, M. Hledík, M. Sabová, M. Badin, M. Gažo, M. Plesch,  na obrázku dole
J. Halabrín a M. Marek


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov