IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 25. ročník TMF, 2016/2017 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 5. – 12. 7. 2017 sa konal v Singapure jubilejný 30. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov, IYPT 2017.

Reprezentačnému tímu Slovenska sa na Medzinárodnom Turnaji mladých fyzikov podarilo obsadiť 12. miesto v absolútnom poradí spomedzi 30 krajín celého sveta a zo Singapuru sme si tak priniesli bronzové medaily.Turnaj mladých fyzikov (TMF) je tímová súťaž pre stredoškolských študentov v riešení fyzikálnych problémov. Päť členné družstvá riešia počas celého školského roka 17 vopred známych náročných a otvorených experimentálnych problémov, ktoré neskôr prezentujú a obhajujú pred inými družstvami a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria najlepší študenti, ktorí prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na výberovom sústredení.

Nasledujúci ročník Medzinárodného turnaj mladých fyzikov sa bude konať v letnom období na prelome júna a júla 2018 v Číne.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., člen medzinárodného výboru a nezávislý porotca, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Prezident IYPT a nezávislý porotca, FÚ, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Matej Badin, vedúci tímu, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 

Kamila Součková, vedúca tímu, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Martin Marek, kapitán, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 

Karin Demková, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava

Michaela Jurkovičová, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Samuel Ján Plesník, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava

Katarína Šamuová, Gymnázium, Poštová 9, Košice 

 

slovenska%20delegacia

                                                                  Slovenská delegácia na záverečnom ceremoniáli

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov