IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 27. ročník TMF, 2018/2019 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 27. ročníka Turnaja mladých fyzikov, 2. – 5. 4. 2019, Bratislava:

Fyzboje rozhodli o víťazovi!

Celoštátne kolo 27. ročníka Turnaja mladých fyzikov sa konalo od 2. 4. do 5. 4. 2019 v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave.

Turnaja mladých fyzikov (ďalej len ,,TMF“) sa zúčastňujú družstvá stredoškolákov pod vedením svojich vedúcich družstiev. Súťaž má špecifický priebeh. Zadania úloh sú publikované v propozíciách a vychádzajú zo zadaní pre Medzinárodný Turnaj mladých fyzikov. Počas celoštátneho kola TMF sú všetky úlohy prezentované v anglickom jazyku. Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie v tzv. fyzbojoch.

Súťažiaci veľmi odborne prezentovali svoje vedomosti, oponovali si, ba dokonca aj zhodnotili, akým spôsobom zvládli svoje úlohy konkurujúce družstvá.  

Do finále sa napokon prebojovali študenti z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, Spojenej školy na Novohradskej ulici v Bratislave a študenti z 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici v Bratislave.

Úspešnými riešiteľmi TMF sa stali študenti z Gymnázia J. A. Raymana z Prešova so svojou vedúcou p. Ivetou Štefančínovou a študenti z Gymnázia na Poštovej ulici a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach, ktorí vytvorili zmiešané družstvo na čele s p. Luciou Mišianikovou.

Gymnázium J. A. Raymana reprezentovali: Martin Huk (kapitán družstva), Paulína Dujavová, Martin Fedorko, Matej Korž, Nina Mizeráková

Zmiešaný tím z Gymnázia na Poštovej ulici a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach tvorili: Hugo Halász (kapitán družstva), Richard Ciglanský, Daniel Greš, Radovan Lascsák, Veronika Ucekajová.

Samotné finále CK TMF vyvrcholilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Po náročnom súboji sme spoznali víťazov CK TMF.

Na 1. mieste sa umiestnili študenti z 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici v Bratislave (Samuel Ján Plesník /kapitán/, Henrich Hegedüš, Adam Novoroľník, Bruno Petrus, Tereza Zuskinová) pod vedením p. Pavla Kubinca.

2. miesto patrí študentom zo Spojenej školy na Novohradskej ulici z Bratislavy (Richard Rippel /kapitán/, Bohdan Gliševič, Karolína Jediná, Jakub Malý, Jakub Šťavina), vedúcim družstva bol Samuel Ladislav Šindler.

Na 3. mieste sa umiestnili študenti z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, ktorých do súťaže pripravovala p. Lucia Mišianiková. Súťažný tím tvorili: Ronald Doboš /kapitán/, Martina Biačková, Lilla Maheľová, Maroš Mešter, Oszkár Urbán.

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii Slovenskej republiky v zahraničí!

Autor: Miroslava Kolumberová   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov