IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 27. ročník TMF, 2018/2019 / Medzinárodné kolá / Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT)

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT)

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov, 32. ročník, 6. 7. - 13. 7. 2019, Varšava, Poľsko  

Vo Varšave, Poľsku sa v dňoch 6. 7. – 13. 7. 2019 uskutočnil 32. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Súťaže sa zúčastnilo 34 tímov z rôznych kútov sveta. Krajiny boli zastúpené družstvom pozostávajúcich zo 6 súťažiacich a 2 vedúcich.

Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach. Na súťaž sa pripravovali pravidelne prostredníctvom sústredení.  Výnimočnosť súťaže sa prejavuje najmä zverejnením rovnakých úloh v dostatočnom časovom predstihu pre celý svet. Priebeh súťaže je charakterizovaný tzv. fyzbojmi (súťažnými kolami). Na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov sa realizovalo 5 fyzbojov.

Slovenská reprezentácia sa umiestnila na 15. mieste a získala bronzovú medailu.  

Slovenskú republiky reprezentovali:

- vedúci delegácie:

Martin Marek a Martin Gažo

- študenti: 

Bohdan Gliševič – Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Jakub Šťavina – Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Henrich Hegeduš – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20,  Bratislava
Samuel Ján Plesník – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
Terézia Zuskinová – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava

 

                ad_050

                     Slovenská delegácia vo Varšave, Poľsku

            Zdroj: Martin Marek 

 

                            mg_6173       

            Slávnostné vyhodnotenie súťaže

                          Zdroj: Martin Marek          

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov