IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 27. ročník TMF, 2018/2019 / Medzinárodné kolá / Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)

V dňoch 25. 4. – 27. 4. 2019 sa v Leobene, Rakúsku, uskutočnil 21. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov.

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT) prebieha v troch samostatných kolách, tzv. fyzbojoch. V každom fyzboji sa stretnú skupiny troch alebo štyroch družstiev. Jeden fyzboj trvá približne 4 hodiny. Po treťom fyzboji sa podľa získaných bodov, stanoví výsledné poradie. Do finále postupujú tri družstvá s najvyšším počtom bodov.

Naše družstvo sa spomedzi 14 tímov z 9 krajín (Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Slovinsko, Irán, Bielorusko, Rusko, Slovensko) umiestnilo na 1. mieste.  

Slovenskú delegáciu tvorili vedúca a 3 súťažiaci:

- vedúca delegácie:

Natália Ružičková, Institute of Science and Technology, Klosterneuburg

- súťažiaci:

Henrich Hegeduš, 1. súkromné gymnázium Bajkalská 20, Bratislava
Michal Palič, Spojená škola Novohradská 3, Bratislava
Maroš Mešter, Gymnázium Poštová 6, Košice 

Ďalšie informácie nájdete na: www.tmfsr.sk 

 

                aypt

                                     Slovenská delegácia na Rakúskom turnaji mladých fyzikov v Leobene, Rakúsku   
                                                                                     Zdroj: www.tmfsr.sk

              

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov