IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 28. ročník TMF, 2019/2020 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 28. ročníka Turnaja mladých fyzikov, 18. – 19. 6. 2020  

Mladí fyzici si zmerali svoje sily na celoštátnom kole

Vedeli ste, že ceruzkou nakreslená čiara na papieri môže byť elektricky vodivá? Takouto, ale i rôznymi inými fyzikálnymi úlohami sa zaoberali študenti počas vedeckej diskusie na celoštátnom kole.

Dňa 18. – 19. 6. 2020 sa dištančnou formou uskutočnil 28. ročník celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ktorého sa zúčastnili tri päťčlenné družstvá stredoškolákov, pod vedením svojich vedúcich. Študenti na veľmi vysokej úrovni, v anglickom jazyku, prezentovali svoje dosiahnuté výsledky.  

Po náročných hodinách prezentovania svojej práce sme spoznali víťazov 28. ročníka Turnaja mladých fyzikov.

Na 1. mieste sa umiestnil tím zo Spojenej školy na Novohradskej 3 v Bratislave pod vedením Richarda Rippela. Súťažné družstvo tvoril Jakub Šťavina (kapitán), Bohdan Gliševič, Karolína Jediná, Sofia Malašenková a Michal Varšányi.

Študenti z Gymnázia na Poštovej 9 v Košiciach obsadili 2. miesto. Študentov do súťaže pripravovala Lucia Mišianiková. Súťažný tím bol v zložení Maroš Mešter (kapitán), Adam Džavoronok, Radovan Lascsák, Lilla Maheľová a Tomáš Žalobín.

Na 3. mieste sa umiestnil zmiešaný tím z Košíc, ktorých do súťaže pripravovala Zuzana Ješková. Spojený tím tvorili študenti z troch škôl: Veronika Ucekajová (kapitánka), Matúš Gburík, Daniel Greš – Gymnázium, Šrobárová 1, Košice, Filip Brutovský –  Gymnázium, Alejová 1, Košice a Marek Tej –  Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.

 

       tmf foto_a_3 

Slávnostné online vyhodnotenie celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov

Celoštátne kolo podporili okrem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže aj Spoločnosť CINEMAX, vydavateľstvo Nairam, vydavateľstvo Apromod, s. r. o. časopisom Mladý vedec a Dr. Oetker.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na medzinárodnom kole v Gruzínsku.

Autor: Miroslava Kolumberová 
Foto: Jakub Šťavina 

 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov