IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / 28. ročník TMF, 2019/2020 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

Rakúsky turnaj mladých fyzikov, 16. – 18. 4. 2020, Leoben, Rakúsko:

Podrobnejšie informácie o Rakúskom turnaji nájdete na https://aypt.at/new/index_de.html. (Zrušený)

 

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov,  9. – 16. 7. 2020, Temešvár, Rumunsko:

Podrobnejšie informácie o Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov nájdete na https://www.iypt.org/current-tournament/iypt-2020/. (Prebieha rokovanie o zrealizovaní/nezrealizovní súťaže)


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov