IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / Fyzikálny korešpondenčný seminár

Fyzikálny korešpondenčný seminár

Vhodnou prípravou na Fyzikálnu olympiádu je Fyzikálny korešpondenčný seminár – FKS. Organizujú ho študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Súťaž prebieha korešpondenčnou formou, za jeden polrok prebiehajú tri série. Pre najlepších riešiteľov je pripravené zimné a letné sústredenie. 

Riešitelia FKS sú rozdelení do dvoch kategórií, A (starší) a B (mladší). Okrem nich existuje ešte špeciálna kategória FX.  

Korešpondenčný seminár pre žiakov základných škôl pod názvom UFO má rovnaký priebeh ako FKS, sústredenia UFO prebiehajú na jar a na jeseň. 

Viac informácií a aktuálne zadania nájdete na stránkach fks.sk a ufo.fks.sk.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov