IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / Letná škola FKS a TMF

Letná škola FKS a TMF

Letná škola FKS a TMF je dvojtýždňový letný tábor organizovaný v termíne 31.7. - 11.8. 2017 študentami Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizátormi TMF na Slovensku a vedúcimi a bývalými vedúcimi Fyzikálneho korešpondenčného seminára, z ktorých mnohí študovali na popredných zahraničných univerzitách ako Cambridge alebo MIT.

  

Letná škola je otvorená všetkým stredoškolákom, ktorých baví fyzika, radi riešia otvorené problémy alebo radi experimentujú. 
    

Letná škola je vhodnou prípravou na fyzikálne súťaže ako Fyzikálna olympiáda či Turnaj mladých fyzikov. Poznatky nadobudnuté na Letnej škole študenti využijú aj pri riešení Fyzikálneho korešpondenčného seminára. Cieľom letnej školy je poskytnúť šikovným záujemcom o fyziku možnosť spoznať skutočný svet fyziky a naučiť ich aj množstvo praktických zručností, ktoré sa im zídu (nielen) vo fyzikálnych súťažiach. 

Ďalšie informácie vrátane programu a toho ako sa prihlásiť môžu záujemcovia o letnú školu nájsť na fks.sk/letnaskola 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov