IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Technická olympiáda / 5. ročník TO, 2014/2015 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Technickej olympiády:  5.-6. mája 2015, Nitra

Výsledková listina CK TO

Správu z Celoštátneho kola TO 2014/2015, ktorá bola zverejnená vo štvrtok dňa 6.5.2015, nájdete TU.Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov